O mantemento e conservación de infraestructuras municipais, unha necesidade urxente que non admite máis demoras

O primeiro pleno ordinario deste novo período de sesións tras o parón estival comeza, de novo, arrastrando temas da orde do día para o seguinte debate. Incidentes como acontecido o pasado luns respecto da votación dunha iniciativa en contra dos recortes nos centros de ensino de Ribeira, dende logo, non axudan ao discorrer normal da xornada.

Suma Ribeira acudiu a este pleno con dúas proposicións, unha froito das demoras que comezaron a se producir antes das vacacións, a relativa ao Equilibrio Orzamentario entre novos equipamentos e mantemento de infraestructuras xa existentes, e outra sobre medidas para o Cumprimento de acordos plenarios e axilización de tempos para as respostas escritas.

O debate só permitiu a defensa da primeira delas, que foi aprobada co respaldo de todos os grupos agás o PP, que non só a rexeitou senón que presentou unha emenda de substitución na que o voceiro de Suma, Xurxo Ferrón, nin quixo entrar, por desvirtuar totalmente o sentido do que estaba a defender e pretender negar a realidade corroborada pola maioría, a dun desleixo total na conservación de instalacións e equipamentos do concello que esixe de actuacións urxentes sen máis demoras.

Logo do respaldo e boa acollida desta iniciativa, fica pendente para o próximo pleno, a proposición relativa á implementación de medidas que garantan a transparencia sobre as actuacións levadas a cabo polo equipo de goberno para o debido cumprimento dos acordos plenarios.

Suma Ribeira, a través do seu voceiro, Xurxo Ferrón, rexistrou esta iniciativa toda vez que as proposicións son o mecanismo legal que teñen os integrantes do pleno para facer achegas que contribúan a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas.

“Polo que o seu grao de cumprimento ou incumprimento -ao noso humilde entender- é indicativo da saúde democrática do goberno e, por extensión, de toda a corporación municipal, sobre todo en casos nos que o goberno no está amparado pola maioría, pois pode entenderse que o resto dos grupos son cómplices da desidia do equipo do rexidor”.

Para Suma Ribeira, é igualmente grave a demora nas respostas escritas dirixidas ao acalde para contestar persoalmente ou en sesión plenaria e, especialmente reprobable, que coincida o incumprimento dun acordo máis a falla de resposta en tempo razoable e legal a unha pregunta rexistrada por un concelleiro/a.

“Transcorrido máis do sesenta por cento do mandato desta corporación, sen embargo, en Suma Ribeira temos o convencemento de que debe suspender sen paliativos a actuación do alcalde e equipo de goberno, tanto no referente ao grao de cumprimento dos acordos plenarios como no que atinxe ao nivel de resposta ás preguntas formuladas.”

Ante estes feitos, a través de proposición que defenderán no próximo pleno, piden

1.Que todas as integrantes da corporación municipal sexan informadas puntualmente das actuacións levadas a cabo pola alcaldía e equipo de goberno para o cumprimento dos acordos plenarios.

2.- Que no prazo máximo de tres meses, nun apartado da web municipal, en lugar preferente, figure información facilmente accesible sobre:

Mocións presentadas polos distintos grupos municipais e enlace de acceso ao vídeo sobre o debate no pleno da mesma.

Resultado das votacións sobre as proposicións e o voto dos concelleiros e concelleiras agrupados por grupos políticos.

Grao de cumprimento actualizado das proposicións aprobadas, explicando as xestións e actuacións realizadas.

– No caso de haber proposicións nas que non se realizaron avances no seu cumprimento deberán xustificarse as razóns técnicas, xurídicas ou políticas que motivaron a falla de avance na súa execución.

3.- Que por parte da alcaldía e equipo de goberno, se proceda a responder por escrito dilixentemente ás preguntas rexistradas polas concelleiras para así ser contestadas. En todo caso, as respostas escritas non se demorarán máis dun mes,e, de non ser posible por razóns que o xustifiquen, procederase a notificarlle estas razóns á solicitante dentro do prazo citado.

Crónica dunhas contas (xa) anunciadas

“Todo o peixe vendido”. O pleno de orzamentos do pasado luns 20 de setembro celebrouse acorde ao guión previamente establecido polo goberno do grupo municipal do PP, liderado por Manuel Ruiz. É dicir, consumouse a aprobación dun pacto “contranatura” entre PP e PSOE para sacar adiante unhas contas que non só chegan tarde, senón que, ademais, non son as máis acaídas para as verdadeiras e prioritarias necesidades do concello de Ribeira e agochan, realmente, un acordo que vai permitir a Ruiz campar as súas anchas case ate o final da lexislatura, malia non ter maioría absoluta.

Non o dicimos nós, Suma Ribeira, dino os milleiros de veciños e veciñas que votaron a Suma, BNG e PBBI e que entre todos e todas suman só un concelleiro menos que a nova coalición entre populares e socialistas. É máis, habería que preguntarse cantos militantes e votantes do PSOE coinciden coa decisión dos seus representantes no concello, a de lle regalar a Manuel Ruiz a maioría ate o 2023, porque o “`pacto” escenificado entre ambas formacións non foi só un pacto para os orzamentos 2021, senón que foi un Protocolo de Actuacións para o desenvolvemento de accións conxuntas no período 2021-2023, como reza o documento ao que a nosa formación tivo acceso, malia que os implicados teimaran en negalo en todas as súas intervencións.

Por parte do PSOE, José Manuel Suárez Puerta baseou a súa estratexia en lucir mascarilla de cor vermello corporativo e en empregar o eufemismo “presionar” para tapar, supoñemos, a realidade vergoñante de lle ter regalado a Ruiz unha maioria que non tiña. 

Por parte do PP, Ruiz volveu facer da chantaxe, coa súa actitude desafiante nas formas, a súa liña argumental, co único obxecto de enlixar o debate e sementar ruido, lanzando a falsa acusación dun suposto encontro entre BNG e PBBI, do que non podía dar máis datos, para consumar a suposta “pinza” entre ambas formacións e boicotear así os orzamentos. 

Pinza BNG-PBBI

Foi, cecais, o momento máis tenso da sesión, malia que as saídas de ton foron xeneralizadas durante as máis de dúas horas que durou o debate, leitura de salmos biblícos por parte dos socialistas incluida. Logo de ter rematadas as intervencións de todos os grupos, Ruiz introduciu a súa acusación cando xa non había lugar a réplica, avivando os  ánimos dos concelleiros e concelleiras aludidos, que pediron retirara as súas palabras ou que as demostrara, ao que Ruiz respostou co simplismo de y tú más, “da mesma forma que vostedes din que eu teño un pacto co PSOE, eu digo que teñen unha pinza contra este goberno”.

Para o alcalde, máis unha vez, todo o que discrepe ou non vote a favor do que el dispón é culpable de todos os males que lle acontezan a Ribeira, está a “obstruír” e a dicir “non” ao progreso da vila, “unha boa ferramenta dialéctica -afirmou Xurxo Ferrón, en nome de Suma Ribeira- pero pouco seria do ponto de vista político”.

Ferrón reclamou argumentos máis responsabeis e lembrou que no ánimo de Suma Ribeira sempre estivo e estará facer unha oposición construtiva. Neste sentido, afeou a Ruiz que non se lle pode chamar diálogo a unha conversa telefónica protocolaria, o único convite que recibiron para facer algunha achega ás contas.

“Se houbera interés real en chegar a acordos -asegurou o voceiro de Suma- non chegariamos a este debate con 9 meses de retraso, coa única novidade do sorprendente acordo co PSOE e con só unha semana para o resto dos grupos para estudar o proxecto presentado”. 

Compromisos incumpridos

Do ponto de vista cuantitativo, Xurxo Ferrón recoñeceu que estes orzamentos son históricos, mais puntualizou que, por exemplo, “o proxecto, sen dúbida tan importante para Ribeira, como o polígono industrial, inclúe 8 millón de euros da venda de parcelas que aínda non se materializaron».

Asemade, criticou que non contempla unha planificación global e explicitada de investimentos de dotación de servizos básicos por parroquias; carece de compromisos concretos de investimentos para a supresión das beirarúas hostís á mobilidade que aínda abundan no concello; o  investimento en gasto social sigue a estar por debaixo da media provincial e a necesaria mellora do transporte público non é unha prioridade.

Xurxo Ferrón puxo estes puntos como eivas máis salientables das contas presentadas por dous motivos, porque para Suma Ribeira son necesidades prioritarias para o concello e porque existía un compromiso ao respecto delas froito dunha iniciativa, precisamente de Suma, aprobada en xaneiro de 2020, “casualmente só coa abstención do PSOE, que foi claramente incumprida”.

Para Suma Ribeira, tamén é pouco edificante para os cidadáns ver como, malia a súa incapacidade demostrada para o diálogo, logo de chegar ao pleno cos votos atados e ben atados e logo do espectáculo dado no debate, Manuel Ruiz  insista en acusar aos grupos de enrarecer o ambiente político ao tempo que afirma ter a man tendida para, desde xa, preparar os orzamentos de 2022.

«Por coherencia e normalidade democrática. A única anomalía democrática á que vostede fixo referencia en distintas ocasións sería que Suma Ribeira, neste contexto, do que acabamos de dar explicacións cremos que debidamente razonadas, votase a favor”, concuiu Ferrón.

Suma Ribeira fará as súas propias achegas no pleno de orzamentos, malia que «todo o peixe estea vendido»

Suma Ribeira afrontará o pleno extraordinario de orzamentos que se vai celebrar o próximo luns dende a crítica e as achegas que considera fundamentais para estas contas, pois considera que non son os orzamentos acaídos ás necesidades do concello e, sobre todo, son uns orzamentos feitos dende a falta de diálogo e transparencia esixibles a un proxecto desta envergadura, “o que supón unha falta de respecto total á oposición e, por ende, ao bo número de veciños e veciñas representados polos grupos que non participaron na elaboración dos mesmos”.

O voceiro de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, lamenta que, máis unha vez, o alcalde do PP, Manuel Ruiz, pretenda enganar á cidadanía e “enlixar” a vida política acusando a quen se opón a estas contas, feitas con “nocturnidade e alevosía” da man do grupo do PSOE, de “boicot”.

Ferrón lembra, ademais, que o pacto cos socialistas vai máis alá dos orzamentos para o vindeiro ano, é un “PROTOCOLO DE ACTUACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE

ACCIÓNS CONXUNTAS NO PERÍODO 2021-2023”, do que ficaron excluidos Suma Ribeira, BNG e PBBI, malia sumar un concelleiro menos que PP e PSOE xuntos.

A única opción a participar nas contas de 2021 que se deu ao resto dos grupos, alomenos a Suma Ribeira, foi -segundo explica o seu voceiro- a través dun contacto telefónico, «cos orzamentos xa case pechados, no que Manuel Ruiz explicou que os Orzamentos eran unha estrutura complexa de difícil encaixe, pero que se tiñamos algunha achega concreta que se poidese incorporar no conxunto sen necesidade de facer cambios importantes que lla fixésemos chegar, sempre que de ser aceptada estivésemos en disposición de absternos ou incluso votar a favor das Contas no pleno. Todo o peixe vendido entre o PP e os socialistas”.

Para Suma Ribeira, esta conversa é unha mostra máis do talante e do “xeito de facer” de Ruiz, é dicir, da súa incapacidade demostrada para o diálogo e chegar a acordos e da súa práctica da “chantaxe”.

Neste sentido, lamentan tamén que na rolda de prensa de presentación dos Orzamentos volvera empregar o argumento de que se os grupos “os rexeitabamos seriamos responsables de todos os males que caesen sobre Ribeira”, ademais das acusacións de “boicot”.

Cómpre lembrar que esta rolda de prensa, ademais, se produciu logo de ter escenificado ante os medios de comunicación o pacto co PSOE e ter feito pública a posible data do pleno, saltándose todos os cauces institucionais e regulamentarios propios da acción de goberno e da presentación dun proxecto tan importante como o dos Orzamentos, que os grupos non coñecimos formalmente ata o día 9, case unha semana despois da “foto PP-PSOE”.

Dende Suma Ribeira, sempre defendimos e seguiremos a defender uns Orzamentos transparentes e participativos, con prioridades claras e obxectivables das actuación máis necesarias para o ben común.

Suma Ribeira reclama ao concello que recupere o entorno da Fonte da Agriña

Suma Ribeira vén de rexistrar un escrito no que reclama ao concello que se realicen as actuación precisas para devolver o entorno da Fonte de Agriña ao seu estado natural, así como para que o goberno municipal manteña unha xuntanza cos veciños e veciñas da zona para atender as súas queixas e as súas suxestións respecto da situación urbanística e melloras que precisa esa zona.

Suma Ribeira faise eco, deste xeito, das reivindicacións que lle fixeron chegar os afectados da rúa Cabasas e arredores, por unhas obras supostamente feitas polo concello no entorno natural da Congostra da Agriña, nomeadamente na fonte que se atopa nese lugar, que ten a particularidade de que a súa auga bota directamente dunha rocha.

“Dende SumaRibeira  -explica o seu voceiro Xurxo Ferrón– consideramos, ao igual que a veciñanza, que a obra que se está facendo non é a máis idónea para resaltar o carácter de atractivo natural que ten a zona. Chama a atención o contraste do cemento coa paisaxe. Máis ben parece un «eccehomo» tal aberración”, de aí que reclamen unha actuación urxente por parte dos responsables municipais.

Dosier de prensa

https://www.elcorreogallego.es/concellos/bochorno-ante-el-ecce-homo-realizado-con-un-manantial-de-dean-que-brotaba-de-una-roca-XL8850572

Suma Ribeira, BNG e PBBI plantan a Ruiz nun «pleno fraudelento»

Suma Ribeira, BNG e PBBI acordaron non participar hoxe no pleno de reprobación convocado polo alcalde, Manuel Ruiz (PP), con carácter de urxencia e con obrigatoriedade de ser presencial, por considerar que é un “pleno fraudulento” e un “esperpento democrático”.

Os voceiros das tres formacións explicaron, en rolda de prensa conxunta, que non había ningún motivo obxectivo que xustificara a celebración urxente desta sesión, salvo a de evitar unha votación que o rexidor sabía perdida de antemán.

Neste sentido, lembraron que a petición dun pleno para reprobar ao alcalde por incumprimentos de acordos acadados por maioría foi realizada polos tres grupos a finais de xullo, co aval de máis de 1.200 sinaturas recollidas pola Plataforma de Veciños e Veciñas afectados pola Circunvalación. Mais en ningún caso contemplaban este tipo de convocatoria, dun día para outro, que o único que provocou foi imposibilitar a participación real e efectiva de boa parte dos membros da corporación que, por obrigas laborais -xa que non todos os concelleiros e concelleiras teñen adicación exclusiva- e por motivos persoais -moitos están fóra de Ribeira- non poideron asistir.

Xurxo Ferrón, voceiro de Suma Ribeira, acusou o alcalde de “retorcer, forzar e incumprir” o regulamento de funcionamento interno do Concello para “furtar” as poucas ferramentas democráticas que ten a oposición para facer valer os seus dereitos e transmitir a opinión e demandas dos veciños e veciñas aos que representan.

Ademais, explicou, non está xustificada no contexto epidemolóxico actual a obrigatoriedade de ser un pleno presencial e lembrou que a situación de Ribeira nestes momentos é peor que a de hai quince días, cando se celebrou a última sesión ordinaria, de forma telemática.

Non é a primeira vez que o alcalde adapta as circunstancias aos seus intereses, recordan dende Suma Ribeira, e poñen como exemplo o «pleno mudo» que convocou con motivo do peche da oficina de Abanca en Palmeira, que dirixiu de forma telemática dende o seu coche oficial.

Os tres voceiros coincidiron en que sería moi grave que os propoñentes da reprobación estivesen fóra, do lado dos veciños e veciñas da Plataforma, e PSOE e PP continúasen co “pleno da vergoña”. 

“Non faga trampas ao solitario”, engadiu un portavoz da Plataforma, que tamén pediu un pouco de “coherencia” ao alcalde e un cambio na súa actitude, “pois os veciños e veciñas non merecemos este desprezo. Entre os afectados hai votantes do PP e de todas as forzas”, recordou, e pediu a Ruiz que acepte manter un contacto con eles e os grupos.

Tanto Suma Ribeira, BNG e PBBI como a Plataforma pide que se cumpra o acordo acadado en pleno que obrigaba a estudar outras alternativas á Circunvalación máis económicas, máis sostibles e con menor impacto social.

Ana Peleteiro, a deusa de bronce

Como todos os días, a deusa Amaterasu paría un sol no país onde nace, o Xapón. Neste
grandioso país onde tanto veneran aos elementos naturais porque os seus centos de deuses ou espíritos se atopan nas árbores, nas pedras, nos ríos ou nas fontes entre
outros (sintoísmo), este fermoso día, outra deusa, pero do país do sol poñente ía brilar
con luz propia e como di o verso:

«Ao que brila con luz propia
ninguén o pode apagar.
O seu brilo pode acadar
a escuridade doutras costas».

Voou Ana coma nunca o fixera coas ás da coraxe, da furia, do esforzo e do traballo de
moitos anos de sacrificios, de privacións e de constancia. Tamén coas ás do cariño e o
apoio da súa familia e voamos con ela os milleiros de veciños e veciñas de Ribeira de todasas cores, porque pese ao labor que realizan algúns para desunirnos e soltarnos da man, todos somos irmáns e non nos temos rancor, todos latimos ao unísono cun só corazón.

Grazas Ana por deixar voar contigo a este pobo traballador e facernos sentir no aire por uns segundos esquecéndonos nese intre das nosas penurias cotiás, do traballo, da saúde e da economía. Homes e mulleres do mar e do campo, da conserva e xente de todos os oficios facémonos partícipes dos teus éxitos porque pensamos que é un pulo importante para a mellora do noso pobo xa que debe ser labor de todas e todos crear riqueza e repartila o máis equitativa e xustamente posible para mellorar a calidade de vida de todos e todas as ribeirenses.

Permítenos, Ana, expresar de todas as maneiras axeitadas a nosa ledicia espontánea que estes días de gloria nos transmiten e nos animan a amosarche o noso agarimo.
Grazas Ana, por ese raíño de sol que nos traes de oriente en forma de medalla.

Manuel Gonázalez González

Ética e Estética

O atractivo dun pobo non o marcan só as confluencias ocasionais das forzas da natureza que crearon un entorno xeográfico de certo encanto e atractivo para os ollos de propios e foráneos. Tamén o ser humano ten a facultade de crear ou potenciar a beleza do entorno no que vive facéndoo máis acolledor, máis amable para as persoas que o habitan e máis desexable e incluso máis rendible economicamente ao ser un punto digno de ser visitado.

O que fai un pobo non son as individualidades de certas persoas, homes ou mulleres, por moi extraordinarias que sexan: un gran arquitecto, un gran empresario, un gran deportista, un gran alcalde… O que realmente fai un pobo é ter un gran proxecto común onde todas e todos nos sintamos partícipes del e teñamos claro que o noso esforzo está a servir para beneficiarnos todas dunha maneira ou doutra.


É innegable que ata o de agora a conformación da estrutura urbanística da nosa cidade e parroquias, é dicir, de todo o Concello, é un bo proxecto do mal facer ou do deixar facer.

Se facemos unha análise cronolóxica do que nos levou a esta situación podemos comezar, dende a miña opinión, alá polos principios dos anos setenta, anos de bonanza económica coa influenza de cartos da emigración, a navegación e a pesca. Como consecuencia desa abundancia creceron as empresas bolsistas e a partires de aí comezaron a proliferar os negocios especulativos sobre todo o da construción e outros de cuxo nome non quero acordarme.

Comezouse pola reforma da fachada marítima onde ata ese momento se atopaba a frenética actividade empresarial: fábricas de conservas, almacéns, talleres… Casualmente algunha destas fábricas ardera, e alí, nesa fachada perpetrouse e perpetuouse a primeira desfeita urbanística, o gran edificio da caixa de aforros. Logo converteron o antigo edificio do concello nun búnker de cemento que despois foi remodelado varias veces para intentar tapar tal espantallo. Seguiron con todo tipo de edificacións en calquera tipo de parcela sen o mínimo de ética urbanística e, por suposto, sen un ápice de estética nin harmonía.

Froito tamén dese vórtice económico para beneficio duns poucos, perdemos a estética dos barrios de arquitectura mariñeira de Bandaorrío e Palmeira. Apenas quedan algúns exemplos e outros son híbridos ou fagocitos da arquitectura nova, que non moderna, coma no caso do barrio das chamadas “casas baratas” que perderon todo o seu encanto ao permitir como reformas para mellorar a habitabilidade unha anarquía de construcións sen unha harmonía estética entre elas, gran erro do Plan Urbanístico, quedando como símbolo da vergoña algúns dos arcos de pedra que as caracterizaban.

Mais agora, nestes momentos, e corroborando as miñas verbas, intentan maquillar a desfeita urbanística anterior coa chamada humanización do entorno, facéndoo máis accesible á cidadanía motivado, tal vez, por influencias externas da arquitectura, neste caso moderna pero con total ausencia de actuacións encamiñadas a paliar os casos máis rechamantes de feísmo e mal facer e sen unha mínima esixencia de conservación dalgunhas propiedades privadas.


Paréceme ben, aínda que primeiro malgastaron en pedra, unha nova estética para a cidade. E as parroquias, que? As parroquias, aínda que estean no rural, necesitan coidados e unha estética axeitada: a limpeza do entorno, camiños, rúas e beirarrúas cheas de maleza, núcleos de casas rurais en vías de desaparición, casas e fincas abandonadas, edificacións de nova construción a medio facer, sen rematar e abandonadas, vertedoiros incontrolados de lixo e cascallos de obras, sen controlar; falta de tecido social que poda utilizar as infraestruturas municipais, falta de coidados permanentes da riqueza etnográfica: fontes, lavadoiros, cruceiros, castros…, monumentos naturais:  pedras, árbores, ríos…

Sería necesario deseñar un proxecto co compromiso e coa aportación de todas e todos e habilitar as medidas necesarias contra o feísmo, para un urbanismo ao servizo da cidadanía, para que a nosa cidade sexa digno referente dun concello ben estruturado. Iso si que sería facer pobo.

Artigo do compañeiro Manuel González que foi publicado en barbanza.gal

Suma Ribeira: do lado da ensino, do lado das parroquias, do lado dos investimentos acaídos

A defensa irrenunciable do ensino público, nomeadamente do ensino público no rural, será para Suma Ribeira un bo xeito de pechar este período de actividade antes da parada do mes de agosto. Un bo xeito de demostrar os valores que definen a organización e polos que leva traballando desde a chegada ao concello.

Como non podía ser doutra maneira, Suma Ribeira estivo do lado de pais, nais e representantes da comunidade educativa o pasado luns 26 antes da celebración do pleno ordinario, para amosarlles o apoio ás suas reivindicacións, que esixen unha rectificación por parte da Consellería de Educación ao respecto de eliminar dúas unidades de educación infantil no CEIP plurilingüe de Palmeira e reclaman que se adopten medidas verdadeiramente acaídas para garantir un ensino público de calidade neste e noutros centros próximos, rebaixando as ratios nas aulas segundo as necesidades.

Suma Ribeira non só considera inxustificada a decisión da Xunta, senón que advierte do empeoramento que vai supor na calidade educativa do centro e da parroquia, cun incremento importante dos nenos e nenas por aula, que vai dificultar o traballo de mestres e mestras, nomeadamente a atención do alumnado con necesidades especiais. Por iso, agarda que saian adiante as dúas iniciativas que se debatirán no próximo pleno extraordinario do día 2 -que ficaron pendentes na sesión pasada- e haxa un compromiso de toda a corporación municipal para facer chegar ao goberno as queixas e demandas tanto da comunidade educativa do CEIP como as do IES Número 1 de Ribeira, ao que tamén se lle vén de comunicar a supresión de dez prazas de profesores.

Equilibrio orzamentario

Esta sesión extraordinaria está motivada pola acumulación de temas que, por falta de tempo, non deron saído adiante, entre os que tamén está a iniciativa de Suma na que prantexan o deseño dun Plan Anual de Mantemento de Infraestructuras, co obxecto de acadar equilibrio orzamentario entre as xa existentes e as de nova construción. 

Esta formación política considera que urxe unha iniciativa destas características ante o mal conservadas que están boa parte delas, un estado de abandono que “raia a desidia”, explican, e que debe corrixirse a través dos servizos municipais e, de non ser posible por cuestións legais, a través de persoal externo ao concello. 

Para Suma Ribeira, é imprescindible un cambio de prioridades, pois “nos últimos anos vimos como foron medrando os investimentos en novas actuacións frente aos necesarios traballos para o sostemento axeitado das existentes”. 

Neste sentido, o concelleiro de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, chama a atención nos investimentos millonarios feitos na pasada lexislatura, e mesmo na presente, “en novas infraestructuras que buscan, ás veces, máis a excelencia estética que o cumprimento dos requerimentos técnicos básicos e que xeran novos gastos de conservación anual que provocan o descoido doutros equipamentos, nomeadamente nas parroquias”.

Ferrón lembrou, dentro deste tipo de obras, o fracaso que supuxo o investimento en pavimento de grandes lousas de pedra de pedra en rúas céntricas da capital. “Pavimentos que, baixo a ben soante e moi usada desculpa da humanización, acapararon importantes partidas de axudas doutras institucións e que nos últimos anos están supoñendo importantes e reiterados custes na súa reparación e substitución, xunto con continuas queixas polo ruido que xeran”.

Ante o exposto, Suma Ribeira propón: 

1.- Que se faga unha planificación anual de mantemento de infraestruturas e se acometa polos servizos municipais, que consideramos deben ser reforzados. No caso de que non se poida facer por cuestións de tipo legal, se acometan por persoal externo ao concello

 2.- Que na WEB municipal sexa habilitado un espazo dedicado a reclamacións e

suxestións relacionadas co mantemento das infraestruturas e instalacións públicas.

3.- Que para facilitar o coñecemento e valoración do esforzo en materia de

mantemento e conservación, figuren explicitamente nos orzamentos municipais as

partidas económicas destinadas ao mesmo, e, asemade, a s a distribución xeográfica

4.- Que en todas as novas actuacións en infraestruturas e equipamentos figure unha

cuantificación da previsión en custes de mantemento.

5.- Que de acordo coas demandas das veciñas se vexan incrementados

progresivamente os orzamentos destinados a conservación e mantemento.

Corrubedo e vehículos eléctricos

A sesión plenaria do pasado luns 26 rematou cos acordos para mellorar a situación do entorno do Faro de Corrubedo -a iniciativa do BNG-, que se atopa nunha «situación lamentable», afirmou Ferrón, e para estudar a instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, «pois é un tema inicipiente no que non podemos quedar no vagón de cola»

Podedes consultar o debate sobre a proposta de Suma para implementar os Orzamentos Participativos no concello e o resto da información-resume do Pleno no perfil de Facebook.

Comunicado Oficial de Suma Ribeira respecto das denuncias do PP contra o concelleiro do PBBI Vicente Mariño pola certificación de test de antíxenos

Suma Ribeira, diante das novas aparecidas na prensa referidas á denuncia pública que o PP fai contra o Sr. Concelleiro Mariño de Bricio e que teñen a súa orixe na expedición duns certificados de test de antíxenos que non podía emitir, queremos manifestar o seguinte:

1. Que ao igual que xa manifestamos en datas recentes pedindo que a Concelleira, xa dimitida do PP, dera explicacións polo miúdo do acontecido antes pronunciarnos sobre unha posible petición de dimisión; a nosa postura non mudou e imos agardar as oportunas e necesarias explicacións antes de valorar se pedimos ou non a dimisión do Sr. Mariño de Bricio.

2. Que non está no ánimo da nosa organización entrar en dinámicas que non conducen a resolver os problemas dos cidadáns, e observamos con pesar que desencontros de tipo personal (non políticos) enleen a política municipal e deriven en moitas ocasións en situacións que impiden os debates sosegados e con argumentos. Os desencontros deste tipo (non hai máis que repasar os plenos municipais para constatalo) dentro do espazo da dereita non nos ocupan na medida en que non son da nosa incumbencia. O que non aceptamos e que distorsionen a política municipal e sexan o centro de debates estériles. 

3. O Concelleiro de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, solicitou dos seus compañeiros e compañeiras non ser neste asunto o portavoz da Organización dado que a postura que poidamos tomar pode ser interpretada como interesada por compartir co Sr. Mariño de Bricio a profesión de Boticario e ser polo tanto “competidores”. Compartimos co noso Concelleiro esta postura.

4.- Pedimoslle ao Sr. Mariño de Bricio que dea as explicacións que considere oportunas,  para nós é imprescindible que o faga para poder ter unha postura argumentada sobre o que nós consideremos da súa actuación.

Club de Remo, un debate con ruído

Comezamos esta semana co horizonte dun mes de Xullo que remata en algo máis de dez días co último pleno deste período, alomenos pleno ordinario. Un balance rápido fainos lembrar sesións lamentablemente broncas pola nula capacidade do grupo de goberno para a negociación e o consenso, mais tamén polo enrocamento dalgunhas forzas, en moitos casos por pura estratexia dunha política que non compartimos, a de «ser os únicos, os mellores, os primeiros» na defensa dos intereses de todos e todas as veciñas de Ribeira; obxectivo último ao que nos debemos, alén de carreiras e «podiums».

Fica pendente de debate a nosa proposta sobre os Orzamentos Participativos, que se suma á orde do día do pleno do próximo día 26. Agardamos que, alén do sentido do voto, as posicións de todos os grupos fiquen claras, con argumentos nídios e axustados ao tema, non con reducionismos que sirven para o aplauso doado pero que alarman á xente e agochan o debate real sobre certas propostas. Non temos ningún interese en polemizar, pero certas simplificacións no discurso obrigan a desmarcarnos de implícitas acusacións de «obstrucionismo».

Falamos, concretamente, do ruído xurdido entorno á nosa abstención á emenda á totalidade do PP a unha proposta do BNG sobre as Instalacións municipais para os Deportes Náuticos, que acollerá ao Club de Remo. Ficamos francamente sorprendidos coa reacción que algunhas persoas nos fixeron chegar, contrariadas por non ter dado para adiante a un proxecto sobre o que, a día de hoxe, só temos unha certeza, que xa non se vai facer en Aguiño, tal e como defendimos as distintas forzas até o de agora, en consonancia cos intereses dos usuarios e usuarias do Club.

Tentamos dar cumprida resposta e, por se for o caso de non ter ao día a información sobre o futuro de ditas instalacións, voltamos preguntar no concello sobre o suposto proxecto a debate, o documento coa «previsión e memoria de gasto valorada» da que informou o alcalde durante a sesión e da que este grupo non ten constancia. Documento que reclamaremos por escrito toda vez que as respostas verbais nos confirmaron que, polo de agora, non hai nada pechado ao respecto salvo, como xa dixemos, a vontade explicitada polo rexidor, Manuel Ruiz, en Xunta de Voceiros, de que a ubicación xa non será en Aguiño.

Suma Ribeira, por tanto, non dixo nin dirá nunca Non ao Club de Remo, nin entorpecerá ou contribuirá nunca á súa demora, simplemente se mantén fiel:

– Á súa folla de ruta de tentar descentralizar servizos do núcleo da vila para dar equilibrio a todas as parroquias do concello

-Ao votado até o de agora e aos intereses expresados por usuarios e usuarias, que manifestaron sentirse cómodos en Aguiño

– Á súa praxe de ter todos os datos e elementos que permiten un xuízo responsable e acaído sobre un proxecto antes de votar a favor ou en contra. Non é o caso, polo momento, das Instalacións municipais para Remo. Do que se falou o pasado 28 de Xuño foi máis dun «desideratum» -que, como tal, Suma Ribeira estaba disposta a apoiar- que dunha realidade plasmada nun estudo e proposta técnica, debidamente orzamentada. Por desgraza, temos demasiado reciente a experiencia bochornosa do Auditorio como para cometer a torpeza de caer dúas veces na mesma pedra.

Foto La Voz De Galicia

Do mesmo xeito que non nos apuntamos un tanto nin vendimos como grande logro a nosa proposta sobre un Plan de dotación de Recursos Esenciais para o concello -que si foi aprobada- porque non é a nosa maneira de actuar e porque somos conscientes de que o seu respaldo foi un brinde ao sol, pois tanto o grupo do PSOE como do PP deixaron claro que era irrealizable, cremos que hai que ser igual de honestos e responsables con este debate tan importante, e explicar ben á cidadanía que o que se puxo enriba da mesa foi fume, foi comezar a casa polo tellado, discutir sobre unha partida orzamentaria (ben vía Crédito, para o BNG, ben vía Orzamentos para o PP) para un proxecto sobre o que non coñecemos aínda as características, renunciando, iso si, tras o fracaso do proxecto previsto en 2019 a conta da venda do Matadoiro, a que se manteña en Aguiño, por supostos problemas coa confraría.

Somos conscientes das deficiencias, precariedade, estado calamitoso do Clube, que coñecemos incluso de primeira man porque moitos membros de Suma Ribeira teñen familiares entrenando. Somos sensibles ás súas demandas e estamos certos de que urxe darlles unha solución, mais dende o rigor dos feitos e a responsabilidade política á que nos debemos ao estar a falar de cartos públicos. Estamos comprometidos, ademais, coa defensa e proxeción de todos os deportes, especialmente cos considerados minoritarios. Agardamos que con esta exposición fiquen despexadas todas as dúbidas, mal intencionadas ou non, ao respecto da nosa posición e sigamos loitando polo futuro do Club de Remo todas xuntas lonxe do ruído, ao carón dos feitos.