Suma Ribeira pide ao alcalde, Manuel Rivas, que non minimice a sentenza contra a legalización da Gasolineira de Xarás

En SumaRibeira tivemos onte constancia de que o Tribunal do Contencioso Administrativo de Santiago de Compostela fallou en contra das pretensións de legalización da Gasolineira de Xarás, que procuraban o Concello (por decisión do Alcalde e Xunta de Goberno), XARAS S.L. e PUNTOS BAJO COSTE SL.

Consideramos que esta Sentenza, recorrible ante o Tribunal Superior de Galicia, é contraria ao interese do Alcalde e Xunta de Goberno, e moi probablemente tamén contraria ao interese económico do CONCELLO. Nesta dise, entre outras relevantes críticas ao proceso de recursos que “XARAS SL inicia un procedimiento de subsanación de discrepancias catastrales que, a decir de la actora, tiene una finalidad fraudulenta que no es otra que eludir el cumplimiento de la sentencia firme que, anulando la anterior licencia de obras, ordenaba la demolición de lo ilícitamente construido

Discrepamos e rexeitamos a estratexia política do alcalde, consistente en minimizar a importancia dunha sentenza adversa, buscando con elo maquillar este feito para que as veciñas apracen a súa preocupación polo tema ata a resolución do recurso polo TSXG, que con toda seguridade terá lugar pasadas as eleccións, constituída a nova corporación municipal e elixido o novo alcalde.

O alcalde e o PP quixeron convencernos da boa dixestión que teríamos aprobando os Orzamentos que o Goberno Municipal que xa tiña practicamente executados [[menosprezando proposicións de SumaRibeira aprobadas polo Pleno e mesmo actuacións comprometidas con nós]], e burlándose da obxectividade din, por exemplo, que comprometíamos economicamente á Corporación que sairá elixida nas eleccións de Maio. Quítanse eles mesmos a razón, coa postura esquiva coas garantías xurídicas do Equipo de Goberno actual e anterior, pois posiblemente sexan elas e eles as que coas súas decisións hipotequen  á futura Corporación coas indemnizacións por danos e prexuízos que se deriven do fallo ao recurso municipal do TSXG.

O alcalde mantén que dende o 2014 que comezou o primeiro expediente non tivo nunca ningún tipo de relación directa nin indirecta coa conflitiva gasolineira, son el e “as súas” Xuntas de Goberno os responsables políticos únicos de que este tema chegara a este punto de incerteza e preocupación para toda a corporación e veciñanza de Ribeira.

P.D:

Temos coñecemento das seguintes Dilixencia e Oficio do XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA”, que é de supoñer que en coherencia coa súa estratexia decidirán tamén recorrer A Xunta de Goberno Municipal e o Alcalde:

“DILIGENCIA DE ORDENACIÓN LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” do “Procedimiento: EJD EJECUCION DEFINITIVA 0000008 /2021 PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000425 /2014 Sobre ADMON. LOCAL” relativo á continuación do Proceso de Execución de Sentenza.

– Oficio relativo a : 

… “Comunicarle la continuación de la ejecución forzosa de la sentencia de fecha 28 de junio de 2016, confirmada por el TSJG el 18/06/19”…

…. “Requerirle a fin de que en el plazo de 10 DÍAS proceda a dar cumplimiento a la sentencia en sus estrictos términos acordando la inmediata clausura de la actividad bajo la directa responsabilidad del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Concello de RIBEIRA e informe de las medidas que se han adoptado para cumplir dicha resolución”…

…. “Comunicarle que, en caso de incumplimientoSe podrán imponer multas coercitivas de CIENTO CINCUENTA a MIL QUINIENTOS EUROS (150 a 1.500 euros) a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar”…. .

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: