Suma Ribeira reclamará en pleno un Programa estratéxico municipal de fomento do alugueiro residencial

Ribeira, 25 marzo de 2022.- Suma Ribeira defenderá no próximo pleno a elaboración dun Programa Estratéxico Municipal de Fomento do Alugueiro Residencial, aberto ás achegas dos diferentes grupos e axentes sociais implicados, que inclúa, entre os seus principais obxectivos:

  1. A procura dunha solución habitacional digna e a un custe asequible, que non po- derá superar os topes máximos que estableza o concello, dirixida prioritariamen- te a sectores de poboación con especias dificultades para exercer o seu dereito á vivenda, entre os que se terán en conta os seguintes:
  • Persoas ou unidades de convivencia en situación de exclusión social.
  • Xoves menores de 35 anos. Sector de interese engadido para posibilitar a súa eman- cipación e residencia dentro do noso concello.
  • Mulleres vítimas de violencia de xénero.
  • Persoas maiores e familias con diversidade funcional.
  1. Os orzamentos municipais contarán cunha partida económica dedicada ás axudas municipais incentivadoras para que a propiedade poña vivendas a disposición do Pro- gramaMunicipal de Alugueiro. O seu importe anual será determinado específica e ines- cusablemente na aprobación dos Orzamentos Xerais Anuais.
  1. Estableceranse axudas para a renovación de vivendas cando a propiedade teña pro- blemas obxectivos para facer fronte aos gastos das obras necesarias para que a viven- da poida cumprir cuns mínimos de habitabilidade. Con esta finalidade haberá unha liña de créditos reintegrables sen intereses, para potenciar a posta a disposición dunha bol- sa de vivendas con intermediación municipal, tanto para a obtención do Certificado de Eficiencia Enerxética como para a elaboración, no seu caso, do proxecto técnico nece- sario.
  2. Asemade, para facilitar a consecución dos fins propostos, o Programa Municipal de Fomento do Alugueiro conterá outras medidas de promoción á integración de vivendas no mesmo.

Esta iniciativa ficou pendente da orde do día do último pleno ordinario celebrado antes do período vacacional. Na orde da sesisión do próximo luns, Suma Ribeira tamén inclúe outra moción que ten por obxecto a regulación da utilización do uso dos espazos públicos, abordando específicamente a ordenación das terrazas de hostalería.

Con este fin, Suma reclama que se reúna á maior brevidade a Mesa de Mobilidade, na que proporá que a regulamentación dos espazos priorice á xente que camiña a pé e se favoreza a equidade para que os espazos públicos tamén sexan lugares propicios para o encontro, desfrute e convivencia entre veciños e veciñas que non queiran consumir nun establecimento.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: